دستور xz بمنظور فشرده سازی فایل ها

در این مقاله به بررسی دستور xz می پردازیم .

دستور xz ، دستوری برای فشرده کردن سایز فایل ها می باشد . همانطور که دستوراتی مانند bzip2 , gzip  نیز برای فشرده کردن سایز فایل ها بکار می روند، دستور xz  نیز به منظور فشرده سازی سایز فایل ها بکار می رود .

شاید بتوان گفت که یکی از بهترین ابزارهای فشرده سازی فایل ها می باشد .

در دستور xz ، میتوان از انواع فرمت و ابزارهای فشرده سازی و غیر فشرده سازی استفاده کرد .

در این مقاله با چند مثال به نحوه استفاده از دستور xz می پردازیم .

مثال های دستور xz

به منظور فشرده سازی فایلها با دستور xz  میتوانیم از گزینه

z-  یا compress– 

استفاده نماییم .

# ls   -z    ubuntu-16.04.3-server-amd64.iso

# ls   -l 

ubuntu-16.04.3-server-amd64.iso.xz

همانطور که در بالا مشاهده می کنید سایز فایلی که با دستور xz فشرده شده است بشدت کاهش یافته است .

به منظور خارج کردن فایل از حالت فشرده از گزینه d-  در دستور xz استفاده می کنیم .

uncompress کردن فایل با دستور xz

 -d   for uncompressing filename

$xz     -d    filename

چنانچه بخواهیم فایل را فشرده کنیم و فایل قبلی پاک نشود از گزینه k- استفاده می کنیم :

$ xz    -k   filename

چنانچه بخواهیم فایلی را فشرده کنیم که از قبل این فایل فشرده در آن مسیر وجود داشته ،

و همچنان بخواهیم فایل فشرده جدید را بسازیم از گزینه f- می توانیم استفاده کنیم :

$ xz    -f   filename

compress کردن فایل بر اساس میزان فشردگی از 0 تا 9

 می توان به منظور فشرده سازی فایل ها از درجه فشرده سازی استفاده کرد .

بصورت پیش فرض مقدار فشرده سازی روی عدد 6 می باشد . 

اما میتوام مقدار 0 به منظور کمترین فشرده سازی با بیشترین سرعت و یا مقدار 9 یعنی بیشترین فشرده

سازی با کمترین سرعت را انتخاب نمود .

مقدار 9 را میتوان با best–  و مقدار 0 را میتوان با fast– هم نشان داد .

$ xz    -k   -8  filename

$  xz    -k   –best filename

$ xz   -k   –fast  filename

در زمانیکه سایز فایلی زیاد بوده بطوریکه زمان زیادی برای فشرده شدن نیاز داشته باشد،

لذا ممکن است مقداری از حافظه را به خود تخصیص دهد و چنانچه برای انجام عملیات

ضروری دیگری نیاز به این مقدار از حافظه باشد، میتوانیم با گزینه memlimit-compress–  

تعیین کنیم که تا چه اندازه یا چه درصدی از حافظه را برای دستور xz  استفاده کنیم .

$  xz   -k –best  –memlimit-compress=10%    filename

xz -k -q -v filename

استفاده از دستور tar به همراه xz برای فشرده سازی

به جهت فشرده سازی فایلهایی که با دستور tar از آن ها backup میگیریم میتوانیم از 

دستور xz نیز استفاده کرده و این دو دستور را با هم ادغام نماییم . 

tar   -cf   –   *.c  | xz  -7  >  backup_filename.tar.xz

یا استفاده از دستور زیر:

tar   -cJf    backup_filename.tar.xz   *.c

البته دستورات و برنامه های کاربردی دیگری نیز برای backup گیری وجود دارد . 

به منظور تست integrity فایل فشرده شده توسط دستور xz از گزینه  t-  استفاده میکنیم .

و برای نمایش اطلاعات فایل فشرده شده از گزینه   l-   استفاده می کنیم .

xz   -t   filename.xz

xz   -l     messages-20170514.bak.xz


Strms Blocks Compressed Uncompressed Ratio Check Filename
1 1 151.2 KiB 4,026.3 KiB 0.038 CRC64 messages-20170514.bak.xz

 دستور xz یکی از بهترین ابزارهای فشرده سازی فایل ها در سیستم عامل لینوکس می باشد .

در این مقاله به بررسی بعضی از گزینه های دستور xz  پرداختیم .

می توانید با مطالعه man  xz  یا  info xz یا هر مستندی در مورد این دستور، اطلاعات بیشتری دریافت کنید .