نحوه تغییر نام کارت شبکه در CentOS7 به eth

نحوه تغییر نام کارت شبکه در CentOS 7 به مدل eth

نحوه تغییر نام کارت شبکه در CentOS7 به eth

 در سیستم عامل های مدل CentOS/ RedHat  در نسخه های ۵و ۶ ؛ نام کارتهای شبکه با eth0,eth1 و به این

ترتیب نشان داده می شد.

اما در مدل CentOS7/RedHat7  یا Debian 8 , Ubuntu نام کارت های شبکه بصورت enp0s3 یا  enp0s8 یا

eno777763 یا مشابه این اسامی دیده میشود که سیاست گذاری خاص خود در نام گذاری را دنبال میکند .

اما ممکن است به هر دلیلی شما بخواهید که نام کارت های شبکه را به همان صورت قدیمی خود یعنی eth0,

eth1, eth2 مشاهده نمایید .

بدین منظور باید تغییرات زیر را در سیستم خود اعمال نمایید .

از آنجا در CentOS7 / RedHat7 از مدل grub2 تبعیت میکند لذا برای تغییر پارامترهای grub به روش زیر عمل می کنیم :

# vi    /etc/default/grub

GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=”$(sed ‘s, release .*$,,g’ /etc/system-release)”
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=”console”
GRUB_CMDLINE_LINUX=”crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet “
GRUB_DISABLE_RECOVERY=”true”

در قسمت بالا در خطی که با مقدار

GRUB_CMDLINE_LINUX=”crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet “

مشخص شده است به انتهای خط رفته و پارامتر زیر را به آن اضافه میکنیم :

GRUB_CMDLINE_LINUX=”crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0″

یعنی مقدار  net.ifnames=0   biosname=0 را بعد از quiet اضافه کرده ایم  .

 بعد از انجام این تغییر ؛ فایل را ذخیره کرده و از آن خارج می شویم .

حالا باید این تغییر را در سطح سیستم اعمال نماییم بدین منظور از دستور زیر استفاده میکنیم .

# grub2-mkconfig   -o    /boot/grub2/grub.cfg

استفاده میکنیم .

حالا تغییر بدی را بصورت زیر انجام می دهیم .

فایل ifcf-enp0s3  که در مسیر   etc/sysconfig/network-scripts/ قرار دارد را به صورتی که در زیر نشان داده

شده است ویرایش میکنیم .


HWADDR=”08:00:27:c1:d1:2f”
TYPE=”Ethernet”

DEVICE=”eth1″
BOOTPROTO=”static”
IPADDR=192.168.45.4
NETMASK=255.255.255.0
DEFROUTE=”yes”
PEERDNS=”yes”
PEERROUTES=”yes”
IPV4_FAILURE_FATAL=”no”
IPV6INIT=”yes”
IPV6_AUTOCONF=”yes”
IPV6_DEFROUTE=”yes”
IPV6_PEERDNS=”yes”
IPV6_PEERROUTES=”yes”
IPV6_FAILURE_FATAL=”no”
ONBOOT=”yes”


  در حالت اول زمانیکه فایل ifcfg-enp0s3 را ویرایش میکنید نام DEVICE بصورت enp0s3 تعریف شده است که آن

را به eth0 تغییر میدهیم .

بعد می توانیم مقدار IP این کارت را بصورت static  تعریف نماییم . در این صورت مقدار BOOTPROTO را از حالت

dhcp به static تغییر می دهیم .

چنانچه UUID هم داشتیم آنرا حذف می کنیم .

همچنین مقدار MAC Address را از روی vmware  یا virtual box یا با دستور ifconfig پیدا میکنیم و در مقدار

HWADDR قرار می دهیم بصورتی که در بالا نشان داده شده است .

و مقدار BOOTPROTO=yes را بدین منظور میگذاریم تا در زمان روشن شدن ماشین این کارت شبکه فعال گردد.

حالا نام فایل ifcfg-enp0s3 را به ifcfg-eth0 تغییر میدهیم .

# mv   ifcfg-enp0s3  ifcfg-eth0

حالا در مسیر   etc/sysconfig/network-scripts/ اگر ls  بگیریم اثری از فایل ifcfg-enp0s8 یا نام دیگر کارت شبکه

نمی بینیم بدین منظور :

# cp ifcfg-eth0  ifcfg-eth1

و بعد تغییرات لازم را بصورت زیر در فایل  ifcfg-eth1 انجام می دهیم


HWADDR=”08:00:27:6e:b9:81″
TYPE=”Ethernet”
BOOTPROTO=”dhcp”
DEFROUTE=”yes”
PEERDNS=”yes”
PEERROUTES=”yes”
IPV4_FAILURE_FATAL=”no”
IPV6INIT=”yes”
IPV6_AUTOCONF=”yes”
IPV6_DEFROUTE=”yes”
IPV6_PEERDNS=”yes”
IPV6_PEERROUTES=”yes”
IPV6_FAILURE_FATAL=”no”
UUID=”dfd8fd6a-3c2a-4f82-b81b-86d3261175f7″
DEVICE=”eth1″
ONBOOT=”yes”


در فایل بالا مقدار ip  این کارت را به همان صورت dhcp تعریف کرده ایم . مقدار HWADDR را از روی سیستم

جایگزین کرده ایم و مقدار DEVICE را به eth1 تغییر داده ایم .

حالا فایل را ذخیره و دستور

# systemctl restart Network-Manager

یا

# systemctl  restart network

حالا اگر دستور ifconfig را اجرا کنیم این بار اطلاعات سیستم بصورت زیر ظاهر میشود :

 

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.6 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::a00:27ff:fe6e:b981 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:6e:b9:81 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 623448 bytes 857808564 (818.0 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 370734 bytes 22432560 (21.3 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.45.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.45.255
inet6 fe80::a00:27ff:fec1:d12f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:c1:d1:2f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5295 bytes 499411 (487.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2550 bytes 391724 (382.5 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 و بعد سیستم را ریبوت می کنیم .

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *