ماموریت ما

آموزش تخصصی سیستم عامل لینوکس

هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست.

هر کدام از ما برای رسالتی خاص پا به این کره خاکی نهاده ایم

از همان لحظه ای که از ناکجا آباد پای به این جهان گذاشتیم رسالتی را برای تحقق

بخشیدن به آن نیز پذیرفتیم .شرایط و خانواده ای که در آن بدنیا آمدیم و شرایطی

که در آن به  مدرسه رفتیم و رشد کردیم همگی بخشی از آماده سازی ما برای

تحقق اهدافمان بوده است که همانا کمک به جوانان عزیز کشورمان است .

تجربیات شگفت انگیز و همزمانی های متعددی که در زندگی هر یک از ما  بوجود  آمده

است ما را به این نتیجه رسانده است  که  در آفرینش زندگی مان  نقش مستقیم داریم .

چه خوب است ،هنگامیکه به گذشته نگاه میکنیم ، قدردان تمام کسانی باشیم  که در

هشیاری و بیداری ما نقش ایفا کرده اند.

“در فضولات دیگران قدم گذاشتن به این معناست که با وحود این که از اعماق وجود

می دانیم چکاری برای ما خوب است ؛ اما با این حال ندای درون خود را نشنیده می گیرید

و از کسانی پیروی می کنید که از ترک گله ترس دارند و هم  چنین ما را دعوت می کنند که

همانند آنها  باقی بمانیم .”

ما خودمان  را به چشم انسان هایی  می بینیم که رسالتی دارند ،شاید در این زمان

بدرستی ندانیم که دقیقا رسالتمان چیست یا چگونه آنرا به سرانجام برسانیم

اما میدانیم انسانی با وجدانی بیدار میتواند تغییری ایجاد کند  .

ما معتقدیم که در این جهان نیروی برتر بر همه چیز نظارت دارد و هیچ چیز تصادفی نیست.

اگر میدانستیم در طول مسیری که انتخاب کرده ایم چه کسی همواره در کنارمان است ،

دیگر هیچ دلهره و تردیدی را به خود راه نمیدادیم .

هر کاری که ما انجام میدهیم بر زندگی تمام انسان ها تاثیر گذار است و تمام پندار و

کردارمان نه تنها توسط هستی  مشاهده میشود بلکه بر آن تاثیری میگذراد که خارج از

بندهای زمان و مکان است .امروز هر زمان که ندایی در درونمان  ما را به انجام کاری

که نسبت به آن اشتیاق  داریم , فرا میخواند , به آن توجه می کنیم .

هنگامی که تشخیص دهیم این ندا , از طرف روحمان است مطمئن می شویم که باید

آن کار را انجام دهیم .این ندا , ندایی است که ما را از راه های مخصوص به خودش به

انجام آن کار فرا می خواند . همین ندای درونی است که هر روز ما را به نوشتن و آموزش

دادن تشویق میکند .

 گاهی لازم است عقایدی که از طرف جامعه و محیط پیرامونمان به ما تحمیل  شده اند

را دور بریزیم و از زاویه جدیدی به خودمان  و زندگی مان نگاه کنیم .

هنگامی که آن باورهای غلط را دور بریزیم , به راحتی میتوانیم  به هر چیزی که در زندگی

میخواهیم برسیم .

  دو کتاب  در خصوص آموزش  سیستم عامل لینوکس به زبان کاملا فارسی و با مثالهای

واقعی از محیط های کاری ایران در اختیار علاقمندان است .

این کتابها میتوانند بعنوان یک مرجع فارسی و ایرانی در زمینه یادگیری این سیستم عامل

کمک نماید .

به منظور دانلود کتاب لینوکس مقدماتی میتوانید به این لینک مراجعه نمایید . 

به منظور دانلود کتاب مدیریت سیستم عامل لینوکس به اینجا مراجعه کنید .