بهینه سازی فضای ذخیره سازی پایگاه های داده ای - بخش اول

بهینه سازی فضای ذخیره سازی پایگاه های داده ای - بخش اول در این مقاله در مورد اینکه چه کارهایی در سطح فضای ذخیره سازی انجام دهیم تا بتوانیم عملکرد پایگاه داده ای را بهبودببخشیم صحبت میکنیم . مهمترین مسئله در ذهن هر متخصص فناوری اطلاعات این است که …