نمایش ۱۰ پردازشی که بیشترین مقدار CPU را به خود تخصیص داده اند

 نمایش ۱۰ پردازشی که بیشترین مقدار CPU را به خود تخصیص داده اند   top 10 CPU consuming process in an hour در این مقاله قصد دارم نوشتن یک اسکریپت که تعداد ۱۰ پردازشی که در سیستم عامل بیشترین مقدار CPU را مصرف کرده اند آموزش دهم . همانگونه…

shell script نویسی در لینوکس

مقدمه ای بر چگونه نوشتن یک shell script  در لینوکس shell script   چیست ؟ shell script یک برنامه است که توسط هسته سیستم عامل Linux قابل فهم و ترجمه بوده و میتوان بوسیله آن از تکرار یکسری از وظایف و کارها جلوگیری کرده و آنها را بصورت خودکار در سیستم اج…