سرفصل و معرفی دوره های جدیدم

سرفصل و معرفی دوره های جدیدم

سرفصل و معرفی دوره های جدیدم در این ویدئو کوتاه مختصری در مورد برگزاری دوره های جدید لینوکس که قراره برگزار کنم صحبت کرده ام .    …
Understanding RPM Options

Understanding RPM Options

 Understanding RPM Options در این ویدئو آموزشی بصورت مختصر و سریع به option های مختلفی که با فرمان rpm  استفاده می شود و کاربرد آنها آشنا می شویم . مثل rpm -i به منظور نصب  package و rpm -U به منظور  update کردن یک package و rpm -e  به من…
گزینه های مختلف در فرمان rpm

گزینه های مختلف در فرمان rpm

گزینه های مختلف در فرمان rpm گزینه های مختلفی در فرمان rpm به منظور نصب و حذف و یا بروز رسانی package ها قابل استفاده می باشد . در این ویدئو آموزشی به توضیح انواع گزینه هایی که به همراه دستور rpm  میتوان استفاده نمود اشاره کرده ام .   مثلا…
مقدمه ای بر مدیریت package ها در RedHat , CentOS
,

مقدمه ای بر مدیریت package ها در RedHat , CentOS

مقدمه ای بر مدیریت package ها در RedHat , CentOS    در این ویدئو آموزشی مقدمه ای بر نحوه مدیریت package ها در مدل RedHat , CentOS  را شرح داده ام . نحوه مدیریت package ها در نسخه RedHat , CentOS  با استفاده از دستورات rpm , yum  …
مدیریت package ها در نسخه Debian
,

مدیریت package ها در نسخه Debian

مدیریت package ها در نسخه Debian    در این ویدئو آموزشی نحوه مدیریت package ها در نسخه Debian  را توضیح داده ام . در نسخه debian  با استفاده از دستورات  dpkg , apt-get , aptitude میتوانید به نصب یا حذف یا تغییرات لازم در package ها بپردازید…
Recovery Root Password on Centos 7
,

Recovery Root Password on Centos 7

Recovery Root Password on Centos 7  در این ویدئو آموزشی نحوه reset  کردن root password را در مدل CentOS 7  توضیح داده ام در زمانیکه سیستم بوت میشود و menu grub ظاهر میگردد میتوانید root password را تغییر دهید . ا زآنجا که در نسخه Cent…
using GRUB2 on Debian8
,

using GRUB2 on Debian8

using GRUB2 on Debian8  در این ویدئو آموزشی نحوه تغییر در فایل GRUB که در نسخه debian 8  از نوع GRUB2  می باشد را شرح داده ام .     دراین ویدئو نحوه استفاده از menu grub به منظور تغییر پسورد روت root password را نشان داده ام .…
Displaying Shared Library in Linux
,

Displaying Shared Library in Linux

Displaying Shared Library in Linux    در این ویدئو روی یک سیستم عامل لینوکس debian 8  مثلا kali linux به نحوه و نمایش دستورات ldd , ldconfig اشاره کرده ام. برای مشاهده مفهوم shared library ها به اینجا مراجعه کنید . …
Adding new shared library in linux
,

Adding new shared library in linux

Adding new shared library in linux در این ویدئو آموزشی روی یک kali linux  نحوه اضافه کردن یک shared library ها نمایش داده ام . نحوه کامپایل و اضافه کردن مسیر آن در سیستم عامل و include شدن shared library برای مشاهده مفهوم shared library…
shared library ها در لینوکس چه هستند ؟
,

shared library ها در لینوکس چه هستند ؟

Shared Library ها در لینوکس چه هستند ؟ در این ویدئو آموزشی به شرح در مورد مفهوم shared library ها در لینوکس اشاره کرده ام .     shared library ها در سیستم عامل لینوکس کدها یا برنامه هایی هستند که کامپایل شده و بصورت فایل هایی از جنس …