سیاست ها و policy  ها روی سوئیچ استاندارد در VMWare

سیاست ها و policy  ها روی سوئیچ استاندارد در VMWare

 سیاست ها و policy  ها روی سوئیچ استاندارد در VMWare  در حوزه سیاست ها و Policy های موجود روی سوئیچ های استاندارد این قابلیت ها را به سه دسته تقسیم میکنیم : سیاست ها و policy  ها روی سوئیچ استاندارد در VMWare Security Traffic Shapi…
الگوریتم یا سیاست های load balancing در vmware

الگوریتم یا سیاست های load balancing در vmware

 الگوریتم یا سیاست های load balancing در vmware مبحث load balancing  زمانی صدق میکند که بیش از یک کارت شبکه در قسمت ACTIVE  داشته باشیم . یعنی اگر یک کارت در mode Active  و بقیه در mode unsed  یا  mode stand by باشد این مسئله در آن نمی گنجد…
port group در VMWare

port group در VMWare

port group در VMWare   Port Group   در VMWare دو نوع مختلف دارد : VMkernel Virtual Machine یعنی در زمان پیاده سازی باید تصمیم بگیریم که آیا port group  را که نیاز داریم ، از جنس VMkernel  باشد یا از جنس virtual machine …
بررسی سوئیچ های استاندارد در VMWare

بررسی سوئیچ های استاندارد در VMWare

بررسی سوئیچ های استاندارد در VMWare : به منظور مطالعه تفاوت بین سوئیچ standard , Distributed به این مقاله مراجعه کنید .  در ابتدا در نظر داشته باشیم که هر کانفیکی که در این قسمت برای سوئیچ  های استاندارد در نظر میگیریم باید به تعداد هر Hos…
سوئیچ های استاندارد و توزیع پذیر در VMware
,

سوئیچ های استاندارد و توزیع پذیر در VMware

سوئیچ های استاندارد و توزیع پذیر در VMware مقدمه :  آنچه در این بخش خواهیم گفت عبارت است از : ارائه راهکارهای موجود در  حوزه شبکه و کارت های شبکه در محیط مجازی برای این امر نیاز به تعاریف مربوط به سوئیچ داریم . اما از انواع سوئیچ به …
چگونگی ایجاد یک virtual machine
,

چگونگی ایجاد یک virtual machine

چگونگی ایجاد یک virtual machine برای ایجاد یک virtual machine  روشهای مختلفی داریم: ۱- Install from wizard  که اولین instance   برای ایجاد vm    را از این طریق انجام میدهیم . روشهای دیگر نیز برای ایجاد vm  وجود دارد که جزو  روشهای تکثز…