دستورات مفید خط فرمان لینوکس

دستورات مفید خط فرمان لینوکس 

 

شرح دستور

نمایش اطلاعات سیستم عامل لینوکس

Uname      -a

نمایش اطلاعات مربط به شماره کرنل سیستم عامل

Unmae      -r

نمایش نسخه نصب شده redhat

Cat    /etc/redhat-relaease

چه مدت است که سیستم عامل روشن و در حال کار است

uptime

نمایش نام ماشین یا هاست

hostname

نمایش IP آدرس هاست یا آدرس شبکه

hostname   -I

نمایش تاریخچه ریبوت شدن سیستم

last reboot

نمایش تاریخ  و زمان کنونی سیستم

date

نمایش تقویم بر اساس ماه

cal

نمایش میدهد چه کسانی الان در سیستم آنلاین هستند

w

نمایش شخصی که الان لاگین شده است

whoami

 • دستورات مفید نمایش اطلاعات سخت افزار

دستور

شرح

dmesg

نمایش پیامهای کرنل در بافر

Cat    /proc/cpuinfo

نمایش اطلاعات CPU

Cat   /proc/meminfo

نمایش اطلاعات حافظه RAM

Free  -h

نمایش میزان آزاد حافظه ؛ میزان استفاده شده

Lspci   -tv

نمایش pci device ها

Lsusb   -tv

نمایش usb device ها

dmidecode

نمایش اطلاعات مرتبط با BIOS و سخت افزار

Hdparm   -I   /dev/sda

نمایش اطلاعات دیسک sda

Hdparm    -tT     /dev/sda

اجرای تست کارایی خواندن روی دیسک sda

Badblocks     -s   /dev/sda

تست برای پیدا کردن بلاکهای بد روی دیسک sda

 

 

 • دستورات مفید مرتبط با مانیتورینگ سیستم و وضعیت آماری سیستم

 

دستور

شرح

top

نمایش کلیه پردازشهای در حال اجرا و مدیریت آنها

htop

ابزاری به منظور ارتباط رو در رو با نمایش پردازشها

mpstat    1

نمایش وضعیت آماری پردازشهای مرتبط به هم

vmstat    1

نمایش وضعیت آماری حافظه

iostat     1

نمایش وضعیت آماری ورودی خروحی یا I/O

tail   100     /var/log/messages

نمایش 100 خط آخر از لاگ فایل سییستم

در Debian  این فایل /var/log/syslog است

tcpdump    -I    eth0

نمایش کلیه پکت های عبور داده شده از کارت شبه eth0

tcpdump   -I eth0 ‘port 80’

نمایش ترافیک روی پورت 80 یا http از کار شبکه

lsof

لیست کلیه فایلهای باز در سیستم

lsof   -u user

لیست فایلهای باز که توسط کاربری خاص باز مانده است

free   -h

نمایش میزان حافظه باقیمانده و استفاده شده

watch   df    -h

اجرای دستور “df  -h”  بصورت متناوب

 

 • دستورات مفید برای نمایش اطلاعات کاربران سیستم و مدیریت آنها

دستور

شرح

id

نمایش آی دی کاربر  و گروهی که کاربر به آن متعلق است

last

نمایش آخرین کاربرانی که به سیستم لاگین کرده اند

who

نمایش اینکه چه کسی الان به سیستم لاگین کرده است

w

چه کسی یا کسانی به سیستم لاگین کرده اند و چه میکنند

groupadd test

ایجاد یک گروه با نام “test”

useradd    -c “Sophia Alikhani”   -m Sophia

ایجاد کاربری جدید با نام Sophia که در توضیحات او نام Sophia Alikhani آمده است و همچنین ایجاد home directory این کاربر

Userdel      Sophia

حذف کاربری بنام sophia

Usermod   -a G  oracle  sophia

کاربری بنام Sophia را به گروه oracle اضافه کن

  

 • دستورات مفید مربوط به فایل و دایرکتوری

دستور

شرح

ls      -al

لیست کامل از جزییات مربوط به یک فایل

pwd

نماش مسیری که الان در آن هستیم

mkdir directory

ایجاد دایرکتوی جدید

rm  file

حذف یک فایل

rm   -r     directory

حذف یک دایرکتوری و تمام زیردایرکتوریهای آن

rm    -f   file

یک فایل را بزور حذف کن وسوالی بابت اینکه حذف کنم یا نه نپرس

cp   file1     file2

یک کپی از فایلی بنام file1 با نام جدید file2 بساز

cp    -r    دایرکتوری-مبدا  دایرکتوری- مقصد

دایرکتوری مبدا و تمام زیر دایرکتوریهای آنرا در دایرکتوری مقصد کپی کن

mv   file1    file2

تغییر نام یا انتقال file1 به file2 . اگر file2 وجود داشته باشد و یک دایرکتوری باشد بنابراین file1  به شاخه file2 انتقال خواهد یافت .

ln     -s     /path/to/file   linkname

ایجاد symbolic link از یک فایل به نام یک لینک جدید

touch    file

ایجاد یک فایل خالی با نام file

cat    file

نمایش محتوای یک فایل روی صفحه مانیتور

less    file

نمایش محتوای یک فایل بصورت صفحه به صفحه و با حرکت به سمت بالا یا پایین روی صفحات نمایش

head   file

نمایش ده خط اول فایل

tail   file

نمایش ده خط آخر فایل

tail     -f    file

نمایش ده خط آخر یک فایل و ادامه نمایش تا زمانیکه اتفاقی در فایل ثبت میگردد . جهت مانیتورینگ

 

 •  مدیریت مفید پردازشهای سیستم عامل لینوکس

دستور

شرح

ps

نماش پردازشی که هم اکنون در حال اجراست

ps   -ef

نمایش کلیه پردازشهای در حال اجرا در سطح سیستم عامل

ps  -ef  |  grep    processname

نمایش پردازشی که نام آن در دستور grep  برای جستجو داده شده است

top

نمایش کلیه پردازشهای سیستم و مدیریت آنها

htop

همانند دستور top ؛ با خاصیت interactive

kill  pid

از بین بردن یک پردازش با شماره پردازش آن pid

Killall   processname

از بین بردن تمام پردازشهای مرتبط با نام یک پردازش

Program &

اجرای یک برنامه در background یا پشت صحنه

bg

نمایش پردازشهایی که در background اجرا میشوند

fg

بازگرداندن پردازشی که هم اکنون به پشت صحنه رفته به روی صحنه

fg   n

برگرداندن پردازش یا job  شماره nآم

 

 •  دستورات مفید مربوط به اجازه های دسترسی فایلها

 

Permission                                                                              Example

 rwx              rwx                     rwx                                      chmod  777   filename

rwx              rwx                     r-x                                        chmod  775  filenam

rwx              r-x                       r-x                                        chmod  755  filename

rw-              rw-                      r–                                         chmod  664   filename

rw-              r–                        r–                                        chmod  644  filename

 

تعاریف یا اصطلاحات

 U   =   User

G   =  Group

W  = World

 

r     =   Read

w    =  Write

    x     =  Execute

–  = no access

 

 •  دستورات مفید شبکه

 

دستور

شرح

ifconfig     -a   

نمایش اطلاعات تمامی کارتهای شبکه و Ip address

ifconfig   eth0

نمایش اطلاعات کارت شبکه eth0

ethtool    eth0

سوال کردن در مورد کارت شبکه eth0  و جمع آوری اطلاعات سخت افزاری مرتبط با آن

ping       host

ارسال پروتکل ICMP به هاست مورد نظر

whois      domain

نمایش whois اطلاعات دامنه مورد نظر یا اینکه این دامنه متعلق به چه کسی است

dig    domain

نمایش اطلاعات DNS مرتبط با دامنه

dig    -x   IP_ADDRESS

جستجوی برعکس یا Reverse lookup  دامنه

host    domain

نمایش IP از DNS  مربوط به دامنه

hostname    -i

نمایش آدرس کارت شبکه مرتبط با نام ماشین

hostname   -I

نمایش تمام local ip  آدرسها

wget http://domain.com/file

دانلود فایل از مسیر داده شده

netstat   -nutlp

نمایش پورتهای tcp , udp و برنامه های مرتبط به آنها

 

 • آرشیو  Archive  TAR

دستور

شرح

tar   cf   archive.tar   directory

ایجاد آرشیوی از تمام محتویات یک دایرکتوری در فایلی بنام archive.tar

tar   xf  archive.tar

استخراج فایل آرشیو archive.tar

tar  czf   archive.tar.gz  directory

ایجاد آرشیوی از یک دایرکتوری با فرمت فشرده سازی در فایلی بنام archive.tar.gz

tar  xzf  archive.tar.gz

استخراج فایل آرشیوی که فشرده نیز شده است

tar  cjf  archive.tar.bz2  directory

ایجاد یک آرشیو از دایرکتوری با فرمت فشرده سازی bzip2

tar  xjf   archive.tar.bz2

استخراج فایل آرشیو فشرده شده با فرمت bzip2

 

 • دستورات مفید  مرتبط با نصب package

 

شرح

دستور

جستجوی یک پکیج بر اساس کلمه داده شده

yum   search keyword

نصب پکیج

yum   install package

نمایش شرح و خلاصه ای از اطلاعات پکیج

yum   info package

نصب پکیج از روی فایل داخلی packge.rpm

yum   -i  package.rpm

حذف یا uninstall کردن یک پکیج

yum  remove package

نصب برنامه از source code

tar xzvf  sourcecode.tar.gz

cd sourcecode

./configure

make

make install

 

 • دستورات مفید جستجو

شرح

دستور

جستجوی الگو در فایل

grep  pattern   file

جستجوی یک الگو در تمام مسیر یک دایرکتوری

grep  -r   pattern directory

پیدا کردن فایلها و دایرکتوری ها بر اساس نام آنها

locate  name

پیدا کردن فایلهایی که نام آنها با پیشوند prefix شروع میشود در مسیر /home/sophia

find /home/Sophia  -name  ‘prefix*’

جستجوی فایلهایی با سایز بالاتر از 100 مگابات در مسیر /home

find /home  -size +100M

 

 

 • دستورات مفید Ssh login

 

شرح

دستور

اتصال به ماشین با کاربر محلی

ssh   host

اتصال به ماشین با نام کاربر user

ssh user@host

اتصال به ماشین با نام کاربر user و با شماره پورت portnumber

ssh   -p port   user@host

 

 

 • دستورات مفید انتقال فایل

 

شرح

دستور

کپی کردن فایل file.txt روی ماشین دیگر در مسیر /tmp

scp file.txt server:/tmp

کپی کردن کلیه فایلهایی که پسوند html دارند از مسیر /var/www از روی ماشینی بنام مثلا server روی مسیر داخلی ماشینی که روی آن قرار داریم در مسیر /tmp

scp server:/var/www/*.html  /tmp

کپی کردن کل دایرکتوری /var/www از روی ماشین server به ماشینی که روی آن هستیم در مسیر /tmp

scp   -r  server:/var/www   /tmp

یکپارچه سازی یا همانند سازی کل دایرکتوری /home در

rsync   -a   /home   /backups/

همانند سازی دایرکتوری /home روی ماشین دیگر بنام server در مسیر /backups

rsync   -avz  /home  server:/backups

 

 • دستورات مفید  مربوط به فضای دیسک

شرح

دستور

نمایش میزان فضای آزاد و استفاده شده فایل سیستم ها

df   -h

نمایش میزان inodeهای استفاده شده و آزاد فایل سیستم ها

df   -i

نمایش پارتیشن های دیسک های سیستم و نوع آنها

fdisk   -l

میزان استفاده ازفضای دیسک با فرمتی خوانا از کل دایرکتوریها  و فایلها

du   -ah

میزان کل فضای  استفاده شده از دیسک در مسیر جاری

du   -sh

  

 • دستورات مفید  مرتبط با حرکت در دایرکتوری ها

شرح

دستور

رفتن به یک مسیر بالاتر از مسیر جاری

cd   ..

رفتن به HOME دایرکتوری

cd

رفتن به دایرکتوری /etc

cd   /etc

 

 

نوشته شده توسط صوفیا علیخانی

 

3 پاسخ
 1. سیدمحمد غریبیان
  سیدمحمد غریبیان گفته:

  لینوکس من را یاد امنیت می اندازد
  احساس می کنم که لینوکس به من امنیت و ایمنی میدهد
  از شما ممنونم که با اشاعه و آموزش لینوکس ، امنیت بیشتری را به ما هدیه می دهید

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *