port group در VMWare

port group در VMWare

port group در VMWare

 

Port Group   در VMWare دو نوع مختلف دارد :

 • VMkernel

 • Virtual Machine

یعنی در زمان پیاده سازی باید تصمیم بگیریم که آیا port group  را که نیاز داریم ، از جنس VMkernel  باشد یا از

جنس virtual machine . هیچ port group ی بطور همزمان نمیتواند از دو نوع گفته شده ایجاد گردد.

تعریف VMkernel Port group

این port group نوعی از ترافیک شبکه ای میباشد که نیاز به تعریف IP داشته و برای تخصیص به

virtual machine  نمیتوان از این نوع port group  استفاد نمود .

تعریف Virtual Machine Port Group

 این port group در زمانیکه ترافیک مربوط به virtual machine ها را بخواهیم مانیتور و یا مدیریت نماییم استفاده

میشود و تنها نوع port group قابل اتصال به ماشینهای مجازی می باشد و فیلدی برای تعیین IP  ندارد.

نتیجه:

از آنجا که مدلهای کارت های شبکه ای زیر بنوعی است که باید روی آنها IP  تعریف نماییم لذا همگی در گروه

VMkernel قرار میگیرند :

VMkernel Port group شامل موارد زیر میگردد :

 • Management Network

 • FT

 • NFS

 • ISCSI

Virutal Machine port group شامل مورد زیر میگردد :

 • VMNetwork

 و اما در قسمت Physical Network

به این قسمت از سوئیچ ، میتوان کارتهای شبکه فیزیکی Hypervisor ی که این سوئیچ تحت آنها تعریف شده

متصل نمود. در زیر با مثالی نحوه پیاده سازی این port group ها و انواع کارتهای شبکه ای را نشان میدهیم .

 در مثال ذکر شده ؛ بدلیل اینکه از یک سوئیچ استاندارد استفاده میشود بنابراین تمام کارتهای این شبکه به این سوئیچ وصل میشوند.

فرض بر این است که ۷ کارت شبکه داریم و از آنجا که تنها یک سوئیچ استاندارد داریم همه این ۷ کارت شبکه به

این سوئیچ استاندارد وصل میشوند.

نام کارتهای شبکه با VMnic0 شروع میشوند و به این ترتیب کارت VMnic1 و VMnic2  تا … VMni6 خواهیم داشت .

حالا باید  مشخص کنیم  کدامیک از این انواع  ترافیک  شبکه از کدامیک از این کارتهای شبکه رد شوند . بطور مثال

  بدانیم کدامیک از این انواع کارتی که تعریف کردیم متصل به  کدام port group  بوده که در حال حاضر  utilization

 آن به ۹۰% رسیده است. و وقتی متوجه این موضوع شدیم بنابراین نیاز به تقویت این کارت شبکه بوده تا زمانیکه

یک راهکار برای این منظور پیدا کنیم .

بعد از ایجاد و تعریف هر یک از انواع کارتهای شبکه نوبت به map کردن این کارتهای شبکه به کارتهای شبکه فیزیکی

میرسد .این عمل چگونه انجام میشود ؟ در واقع میخواهیم بدانیم چگونه این تعاریف مربوط به Port groupها را به

شبکه فیزیکی   mount  نماییم .

این بسته به نحوه طراحی ما دارد.

اما مواردی که میتوان در هنگام طراحی شبکه درنظر گرفت به قرار زیر میباشد :

از آنجا که با استفاده از Management Network IP  هم به vsphere client وصل میشویم و هم  ترافیک HA  از آن

رد میشود لذا در نظر گرفتن Redundancy  برای آن بسیار امر مهمی می باشد . در واقع این نوع کارت از نوع

کارتهای شبکه ای می باشد که حداقل دو کارت شبکه فیزیکی باید برای آن در نظر بگیریم که اگر یکی از آنها fail

شد ترافیک روی بعدی قرار گیرد.

در مورد کارتهای  VMOTION , FT  ، نیز  برای هر کدام یک کارت شبکه فیزیکی در نظرمیگیریم  اما اگر

Resource network به اندازه کافی داریم بهتر است برای هر کدام دو کارت شبکه در نظر گرفت .  

NFS  برای ارتباط Hypervisor  با NFS Server می باشد بنابراین باید برای آن دو کارت شبکه در نظر بگیریم .

چون در واقع در این حالت ،   throughput بالا وجود دارد؛ لذا داشتن حداقل دو کارت شبکه الزمی می باشد .

برای Port group  Iscsi  هم دو تا حداقل دو کارت شبکه نیاز داریم .

تعداد VMnetwork مورد نیاز ،بستگی به این دارد که تعداد virtual machine ها ی روی یک Hypervisor چه تعدادی

است و چه مقدار ترافیک از هر یک از این ماشینها میگذرد    . ولی بهتر است حداقل دو تا کارت برای این گونه port

group نیز داشته باشیم که در زمان failure بتوان از کارت دیگر استفاده نمود .

در عمل اگر بخواهیم در نظر بگیریم بسته به داشته های ما دارد .در مثالی که میزنیم تعداد ۷ کارت شبکه داریم که

هر ۷ کارت را لازم داریم که حالا نحوه توزیع این ۷ کارت شبکه بسته به نظر و نیاز ما در بستر موجود دارد .

در مثالی که ارائه کرده ایم به شکل زیر کارتهای شبکه را طراحی میکنیم :

 • برای Management Network کارتهای VMnic0 , VMnic1 را در نظر میگیریم .

 • ( ازآنجا که این کارت بسیار مهممی باشد حتما باید دو کارت شبکه برایش تعریف نمود )

 • برای VMotion , FT , NFS کارت VMnic2 را تخصیص میدهیم .

 • برای ISCSI دو کارت شبکه VMnic3 , VMnic4 را در نظر میگیریم .

 • برای VMNetwork نیز سه عددVMnetwork 10 , VMnetwork20,VMnetwork 30  در نظر گرفتیم که حداقل

دو کارت VMnic5 ,VMnic6 برای آن در نظر میگیریم

لازم بذکر است که این طراحی ، یک طراحی نمونه  می باشد لذا ممکن است شما طراحی دیگری برای این ۷ کارت

در نظر بگیرید.

قبل از طراحی باید مبحث مربوط به vlan ها را مشخص نماییم . یعنی مشخص کنیم که چه vlanهایی میخواهیم

تعریف کنیم . آیا همه تایپ های ترافیک  را در یک vlan قرار میدهیم  یا میخواهیم تعداد بیشتری vlan  تعریف میکنیم

. در این مثال ما میخواهیم از vlanهای جدا برای ترافیک های مورد نظر استفاده نماییم . یعنی تنها یک vlan  نداریم.

از آنجا که میخواهیم مسئله best practice را در مورد این ۷ کارت رعایت کنیم لذا برای هر کدام از تایپ های ترافیک

 یک Vlan جداگانه در نظر میگیریم.

بطور مثال :

 • Mangement Network را در vlan2  

 • VMotion  را در Vlan3

 • FT در Vlan4

 • NFS را در vlan 5

 • ISCSI را در vlan6

 • VMnet10 در vlan10  

 • VMnet20 در Vlan20

 • VMnet30  در vlan30  

قرار میدهیم .

حال به بررسی این موضوع می پردازیم که به چه نحوی این طراحی را پیاده سازی نماییم بعبارتی چگونه تایپ های

ترافیک رابه کارت های شبکه assign کنیم . بطور مثال چگونه Management Network را به VMnic0و VMnic1  ؛

assign کنیم .

برای انجام این امر باید  یک موضوع مهم را در نظر داشته باشید :

 • میتوان برای assign کردن این تایپ های ترافیکی به VMnicهای مورد نظر از طریق گزینه

Edit Setting  در پنجره مربوط به virtual machine  این عمل را انجام داد .

یعنی در سطح ماشین مجازی به تعریف چگونگی bind کردن  تایپ های ترافیکی به کارت های شبکه مجازی می پردازیم .

کارتهای فیزیکی شبکه میتوانند در سه mode  به قرار زیر واقع شوند :

 • Active

 • Stand By

 • Not used

 چنانچه از طریق  سوئیچ edit setting   را انجام داده و به assign  نمودن تایپ های ترافیک به کارتهای شبکه مجازی بپردازیم این تعریف در سطح کل Host   و برای تمام port groupها این عمل  انجام خواهد شد.

این عمل زمانیکه نیاز داشته باشیم کانفیگی انجام دهیم که بخواهیم این کانفیگ برای همه ماشینها در نظر گرفته شود ؛ در این قسمت این تعاریف را انجام میدهیم . یعنی در سطح سوئیچ فیزیکی عمل binding تایپ ترافیکی به کارت شبکه مجازی را انجام میدهیم .

اما چنانچه بدانیم  که مثلا کارت vmnic0  برای یک ماشین مجازی Active باشد اما برای ماشین دیگر Active  نباشد،

یا not used  باشد یعنی یک نقش را برای همه port group ها نمیتوانیم در نظر بگیریم در این زمان است که این تعریف یا binding  را در سطح سوئیچ انجام نمیدهیم  ، بلکه روی هر port group رفته  و با گرفتن edit setting  روی هر Port group  این عمل را مشخص مینماییم. بطور مثال میگوییم این port group ؛ درحالت Active  باشد و فلان port group در حالت Standby  در نظر گرفته شود. در ضمن یک کارت شبکه بیشتر از یک حالت را نمیتواند داشته باشد یا Active  است یا Standby  و یا  not used

پس چنانچه مطلع از این موضوع باشیم که چه port group ی چه وضعیتی روی کارت شبکه ما دارد از edit setting  مربوط به Port group برای تعیین تکلیف آن استفاده می نماییم.

مرحله بعد عمل binding

در مثال مطرح شده گفتیم برای Management Network  از دو کارت شبکه استفاده کنیم .پس در طرح ارائه شده می بینیم که Vmnic0 , Vmnic1  فقط برای Management Network در نظر گرفته شده است . و برای بقیه موارد از آنها قرار نیست استفاده شود پس روی port group مربوط به Management Network رفته و این دو کارت را به آن assign   میکنیم .

موضوع دیگری که باید در مورد آن تصمیم بگیریم این است که نحوه قرارگیری این دوکارت چگونه باشد ؟ آیا هر دو کارت را در mode Active قرار دهیم و یا یکی را در mode Active  ودیگری را در mode stand by قرار دهیم.

 در کلیه موارد دیگر بجز Management Network تکلیف مشخص است و به این صورت در نظر میگیریم که در همه آنها یکی در mode Active  و دیگری در مد not used  قرار میگیرد که در صورت fail شدن یکی ، ترافیک روی دیگری قرار گیرد  . عملا در این کارتهای ؛ کارت دوم همیشه باید بلا استفاده باشد مگر در صورت بروز خطا در اولی.

تنها در Management Network است که یکی از کارتها در Mode Active  ودیگری در Mode Stand by  قرار میگیرند.

Vmware  یک best practice  برای Management Network دارد و بدین صورت است که میگوید قرار نیست Management Network  سرویس Acticve / Active  به ما دهد بلکه کار اصلی این تایپ ترافیکی این است که در زمان وقوع failure  به Hypervisor  خبر داده تا این سرویس سریعا روی کارت دیگر منتقل گردد.

VMware توصیه میکند که در هنگام استفاده از Management Network یکی از کارتهای شبکه را در mode Active  و دیگری را در mode stand by  قرار دهید.

اما این مسئله به چه معنایی است ؟

بدین معناست که ترافیک همیشه از کارت شبکه ای که در قسمت Active قرار دارد ، رد گردد و چنانچه مشکلی در این کارت رخ داد ؛ ترافیک روی کارتی که در قسمت stand by  قرار گرفته منتقل شود . در واقع کارت شبکه stand by  همیشه بیکار است مگر اینکه کارت شبکه قبلی دچار failure  گردد.

 در مثال ذکر شده بالا میتوانیم بطور مثال کارت Vmnic0  را در mode Active  و کارت شبکه Vmnic1  را در mode stand by  و باقی کارتهای شبکه را بدین صورت طراحی کنیم که یکی از آنها در Mode Active  و دیگری در Mode not used  قرار گیرد.

و اما VMotion

برای VMotion  مشخص نموده ایم که از کارت شبکه VMnic2 استفاده نماید بنابراین برای VMotion  این کارت در Mode Active  و باقی کارتهای در Mode not used  قرار خواهند گرفت.

برای FT  هم کارت Vmnic2  در mode Active  وباقی کارتها در mode not used  قرار میگیرند.

برای NFS  هم باز کارت VMnic2  در mode Active  و باقی کارتها در mode not used  قرار میگیرند.

 برای ISCSI port Group  ماجرا فرق دارد

بدین معنا که در استفاده از port group ISCSI مبحث HA را داریم و همچنین از آنجا که بحث اتصال به storage مطرح میگردد بنابراین بحث  performance  نیز مطرح میشود .در این حالت چنانچه از طراحی management network بخواهیم استفاده کنیم جواب نخواهیم گرفت یعنی اگر Iscsi 1, 2  نداشته باشم و فقط یک Iscsi1  داشته باشم و کارتهای   vmnic3 ,vmnic4 را به  این iscsi ،assign کرده باشیم  بگونه ایکه یکی از آنها در mode active  و دیگری در mode stand by  باشد می بینیم که در این حالت کارت iscsi ما کار نمیکند  و این روش برای ترافیک Iscsi جواب نمیدهد.

در مثال بالا چنانچه حتی  کارتهای vmnic 3 , vmnic4  را در Mode Active  قرار داده و باقی را در Mode not used  قرار دهیم باز هم جواب نمی گیریم .

تنها حالتی که جواب میگیریم و میتوانیم ترافیک را روی این کارتهای Iscsi منتقل کنیم بطوریکه هم HA  و هم

performace را پوشش دهیم این است که حتما دو کارت Iscsi1 و ۲   در نظر بگیریم و روی Iscsi1  کارت vmnic3  را

در mode Active  و باقی کارتها را در Mode not used  قرار دهیم و همینطور برای iscsi2  که به کارت vmnic4

متصل کرده ایم این کارت را در mode Actice  و باقی کارتها را در mode not used  قرار دهیم.در سطح  storage

 باید هم کارت vmnic3 , vmnic4  را به آن معرفی کنیم تا بتواند مسئله fail over  را پوشش دهد .

تنها در این حالت است که میتوانیم ترافیک شبکه را روی کارتهای اسکازی داشته باشیم. دلیل آنرا بعدا در قسمت

storage  بررسی خواهیم کرد .

و اما کارت ترافیکی VMnetwork چه میشود ؟

در مثال بالا روی Port Group VMnet10 گزینه Edit Setting  را انتخاب کرده و کارت vmnic5 , vmnic6 را در mode

Active/Active قرار میدهیم زیرا در این نوع تایپ ترافیکی مسئله performance  بسیار  مهم می باشد . بنابراین

باید ترافیک شبکه از دو کارت عبور کند .

بنابراین در طراحی مثال بالا برای کارت ترافیکی VMnet10  کارت vmnic5 , vmnic6  را در mode Actice  و باقی

کارتها را Not used  انتخاب میکنیم .

برای VMnet20 ,VMnet30  هم این قضیه مانند VMnet10  پیکربندی میشود .  

اما برای اجرایی شدن این مسئله هنوز مراحلی باقی مانده است که از جمله این مراحل بحث  پیکربندی سوئیچ فیزیکی می باشد .

دغدغه جدید ما درسطح  سوئیچ فیزیکال وجود دارد که نیاز به یکسری پیکربندی دارد .

مثلا G01 ,G02 ,G03, G04 ,G05 , G06 , G07

بحث بعدی مربوط به کانفیگ سوئیچ فیزیکی میشود که بعدا تکمیل می کنیم . 

برای مطالعه در مورد تفاوت بین سوئیچ استاندارد و توزیع پذیر یا Standard and Distributed switch  به این

مقاله مراجعه کنید .

 به منظور آشنایی با نحوه کانفیگ سوئیچ های استاندارد به این مقاله مراجعه کنید . 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *