setup کردن MQ Cluster

setup کردن MQ Cluster

setup کردن MQ Cluster

به منظور راه اندازی سیستم عامل و پیکربندی و نصب موارد لازم قبل از setup کردن MQ  Cluster  به این مقاله مراجعه نمایید . 

به جهت setup MQ  به موارد زیر نیاز داریم :

۱- Enable  PCS Daemon

با نصب نرم افزار pcs که در بالا نشان داده شد میتوان از pcs command برای ایجاد و تغییرات لازم روی کلاسترینگ

استفاده نمود. همچنین میتوانیم بمنظور مدیریت ایجاد و تغییر و نگهداری کلاسترینگ از نام کاربر دیگر غیر از root

این عمل را انجام داد که برای این منظور از ابتدا کاربری با نام دیگر مثلا hacluster  ایجاد میکنیم . این عمل را بصورت

زیر انجام میدهیم.

# useradd  hacluster  -s /bin/false

# passwd hacluster

این کاربر در سیستم بنحوی ساخته میشود که اجازه ssh کردن نداشته باشد و فقط بمنظور مدیریت کلاسترینگ

استفاده گردد . حالا با دستور زیر این کاربر  به همراه رمز عبور آنرا از ماشین اول روی ماشین دوم کپی مینماییم

#  ssh mq2  —   ‘echo hacluster-password |  passwd   –stdin  hacluster’

۲- Configuring Corosync

بمنظور راه اندازی corosync ، نیاز است که حتما فایل /etc/corosync/corosync.conf/ موجود باشد . این فایل بعد

از نصب package های گفته شده از جمله

# yum install –y *cluster*

که در این مقاله توضیح داده شد ایجاد میگردد .

بعد  از اطمینان از اینکه این فایل موجود است با دستور زیر شروع به ساخت کلاسترینگ روی دو ماشین mq1 ,

mq2 مینماییم .

#  pcs   cluster setup –name   mqcluster   mq1 mq2

 

با این دستور corosync بر اساس تعریف کلاسترینگ ما پیکربندی میشود .

بعد از اجرای دستور بالا فایل /etc/corosync/corosync.conf/ دارای محتویاتی می باشد که در انتهای مستند نشان داده شده است .

۳- Using Pacemaker Tools

از آنجا که برای مدیریت Pacemaker  نیاز به خواندن و نوشتن فایلها با فرمت XML می باشد ، لذا به جهت سهولت

در استفاده از این فرمت از ابزارهایی بنامهای pcs  و crmsh استفاده میکنیم که هر دو shell های تعریف شده با

قابلیت های استفاده در محیط  کلاسترینگ می باشند . آنچه در این مستند مورد استفاده قرار گرفته استفاده از

pcs  می باشد . با استفاده از این دستور میتوان به مدیریت و راهبری دستورات مربوط به کلاسترینگ روی سرور

پرداخت.

برای آشنایی با مفهوم Pacemaker  به این مقاله مراجعه نمایید .

با اجرای فرمان Pcs بدون هیچ پارامتری صفحه زیر ظاهر میشود که نشان میدهد چه optionهایی را میتوان به همراه

این دستور بکار گرفت :

#  pcs

Usage: pcs [-f file] [-h] [commands]…                                                                                                                                          

Control and configure pacemaker and corosync.                                                                                               

                     

Options:                                                                                                                                     

    -h, –help  Display usage and exit                                                                                                      

    -f file     Perform actions on file instead of active CIB                                                                                

    –debug     Print all network traffic and external commands run                                                                         

    –version   Print pcs version information                                                                                                

                                                                                                                                            

Commands:                                                                                                                                    

    cluster     Configure cluster options and nodes                                                                                         

    resource    Manage cluster resources                                                                                                    

    stonith     Configure fence devices                                                                                                      

    constraint  Set resource constraints                                                                                                    

    property    Set pacemaker properties                                                                                                     

    status      View cluster status                                                                                                         

    config      Print full cluster configuration          

همانگونه که در شکل بالا مشاهده میکنید دستورات مدیریتی کلاستر شامل دسته بندی های زیر میباشد :

  • Resource cluster

  • Stonith

  • Property

  • Constraint

  • Status

جهت پی بردن به نحوه استفاده از هر کدام از دسته بندی های بالا میتوان به شکل زیر از دستور

pcs <category> help   

بصورت زیر میتوان استفاده کرد . مثل دستور زیر :

# pcs  status help

View current cluster and resource status                                                                                                    

Commands:                                                                                                                                   

    [status]                                                                                                                                 

        View all information about the cluster and resources                                                                                

                                                                                                                                            

    resources                                                                                                                                

        View current status of cluster resources                                                                                            

                                                                                                                                             

    groups                                                                                                                                  

        View currently configured groups and their resources                                                                                

    cluster

        View current cluster status

    corosync

        View current membership information as seen by corosync

    nodes [corosync|both|config]

        View current status of nodes from pacemaker. If ‘corosync’ is

        specified, print nodes currently configured in corosync, if ‘both’

        is specified, print nodes from both corosync & pacemaker.  If ‘config’

        is specified, print nodes from corosync & pacemaker configuration.

    pcsd <node> …

        Show the current status of pcsd on the specified nodes

    xml

        View xml version of status (output from crm_mon -r -1 -X)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *